پایان نامه کارشناسی ارشد دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ 8:27
  • امکان سنجی شبکه سازی کتابخانه های دانشگاهی شهر اراک، ناهید رزاقی، دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، دکتر یعقوب نوروزی.

چکیده:

 


  • مطالعه راهبری مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اراک، مریم حقدادی، دکتر سعید غفاری، دکتر مجید زنجیردار.

چکیده:مدیریت دانش راهکاری نسبتاٌ جدید است که بعنوان یک راهبرد کاربردی در کتابخانه و محیط های علمی و اطلاعاتی، نقش تعیین کننده ای در فراهم آوری خدمات پویا و موثر برای مراجعین کتابخانه در مسیر استفاده بهینه از کتابخانه ها  دارد. در این راستا بدلیل فقدان درک نقش مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی بعنوان یک استراتژی کاربردی،  در این پژوهش به مطالعه راهبردی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی پرداخته می شود.جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابخانه های دانشگاهی شهر اراک را شامل می شود.علت انتخاب این مجموعه بدین دلیل است که این کتابخانه ها یکی از مهمترین مراکز ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی استان مرکزی هستند که بررسی مدیریت دانش بعنوان یک راهبرد مدیریتی می تواند در بهبود خدمت رسانی این مجموعه بسیار تائیرگذار باشد.روش این پژوهش ، توصیفی پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسش نامه هایی که توسط 46 نفر از کتابداران تکمیل گردیده، بدست آمده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است

 

 

  • عسگری، عصمت. "بررسی میزان انطباق چکیده فارسی پایان نامه های دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با استانداردهای چکیده نویسی (ایزو ٢١٤) در سالهای ١٣٨٧-١٣٧٨". دکتر احمد شعبانی، دکتر مظفر چشمه سهرابی.

چکیده:رعایت استانداردهای چکیده نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رعایت استانداردهای چکیده نویسی (ایزو 214) در چکیده های فارسی پایان نامه های دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 1387-1378 است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مراجعه و مشاهده مستقیم و تهیه چک لیست مربوط به استانداردهای بین المللی ایزو در چکیده نویسی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه 328 مورد از چکیده های فارسی پایان نامه های  دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا و آمار توصیفی مشتمل بر فراوانی، درصد، جدول، و نمودار و از آمار استنباطی به منظور معناداری میزان رعایت استاندارد پایان نامه ها در سال های مختلف مبتنی بر آزمون کای اسکوئر بهره جویی شد.

  • چراغی، علی. "بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك". دکتر سعید غفاری، دکتر یعقوب نوروزی.

چکیده:

این پژوهش با عنوان بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك ، انجام گرفته است . اهداف اصلی این پژوهش ، شناخت منابع اطلاعاتی مورد استفاده دانشجویان ، روشهای جستجو و كسب اطلاعات ، چگونگی دسترسی به اطلاعات ، میزان استفاده از منابع و نحوه دسترسی به اطلاعات و موانع موجود در دسترسی آسان به اطلاعات می باشد . روش این پژوهش پیمایشی- توصیفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد.

  • تلخابی، مهدی. "بررسی رفتار اطلاع‌ یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراك در استفاده از اینترنت". دکتر یعقوب نوروزی، دکتر مهدی علیپور حافظی.
  • توسعه اینترنت و فن‌آوری اطلاعات در جوامع علمی و تحقیقاتی موجب دگرگونی‌های گسترده‌ای شده و استفاده از فن‌آوری مزبور فعالیت‌های علمی پژوهشگران را تحت تاثیر قرار داده و امكان دسترسی به اطلاعات و منابع مختلف، متنوع و روزآمد علمی را در كمترین زمان و با هزینه كم و با سرعت برای كاربران خود فراهم ساخته است. هدف این پژوهش، بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراك در استفاده از اینترنت می‌باشد. بعلاوه تفاوت رفتار اطلاع‌یابی آنان در حوزه‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی و كشاورزی بررسی شده و ارتباط عواملی همچون مرتبه علمی، مهارتهای زبانی و رایانه‌ای جامعة آماری، با رفتار اطلاع‌یابی آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی، جامعه مورد مطالعه، اعضای هیات علمی دانشگاه اراك و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است.
  • نوشته شده توسط رضا تاج آبادی  | لینک ثابت |